AKTA PERUBAHAN PERTAMA AKTA JAMINAN FIDUSIA (MESIN DAN PERALATAN)

  1. Tn. Boediarto Boentaran
  2. Ny. Mira Christiana
  3. Tn. Kevin Limanseto

Maksud dan Tujuan :

Nilai obyek sebesar Rp. 3.945.266.000.000.-.