PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN JAYA SUPRANA SCHOOL OF PERFORMING ARTS

  1. Ny. AYLAWATI SARWONO
  2. Tn. TRIYONO

Maksud dan tujuan :

  1. Perpanjangan masa jabatan sekaligus pengesahan semua perbuatan hukum.
  2. Perubahan susunan badan pengawas dan badan pengurus yayasan.
  3. Perubahan alamat tempat kedudukan yayasan.