AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH /PENYIMPANAN (DEPOT)

Ny. Karina Syahril Antonio

Maksud dan Tujuan :

Pemindahan hak atas saham dari pihak pertama : Prita Miranti Suyudi kepada pihak kedua : Education Index Management Asia Pacific Pte.Ltd